Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2017

3189 7cf6
Reposted fromprincesslisbon princesslisbon viaohhh ohhh

January 01 2017

mikaneko
Trzymaj się z daleka od negatywnych ludzi. Mają oni bowiem problem na każde rozwiązanie.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittylitter kittylitter
mikaneko
Wybacza się niemal wszystko, tylko nie samemu sobie.
— Elizabeth Kostova
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
mikaneko
7321 90d1
mikaneko
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie.
Już nie poświęcę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, też w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted frommhsa mhsa viazabka zabka
mikaneko
Reposted fromzielono zielono viaxvou xvou
mikaneko
Mam być wdzięczny?
Za co pytam się
Za niepokój, za nieprzespane noce?
Za zwątpienia, za obiecany raj,
Na który pewnie nie zasłużę?
— Hey
Reposted fromnearu nearu viazabka zabka

December 27 2016

mikaneko
mikaneko
Jakże szybko „nie teraz” staje się „nigdy”.
— Martin Luther King
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaczoo czoo
mikaneko
Reposted fromFlau Flau viaklaceha klaceha

December 24 2016

mikaneko
mikaneko
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromOro Oro viaathlin athlin
mikaneko

December 22 2016

mikaneko
3848 29a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafatu fatu
mikaneko
4803 0b3e 500
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viamefir mefir
mikaneko
Kiedyś wchodziłam do pokoju pełnego ludzi i zastanawiałam się, czy oni mnie lubią. Dziś wchodzę i zastanawiam się, czy ja ich lubię.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaisza kaisza

December 20 2016

mikaneko
0478 595b 500
Reposted fromoll oll viamadinsane madinsane

December 19 2016

mikaneko
mikaneko
Reposted frommefir mefir
mikaneko
7395 8346
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl