Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

mikaneko
8155 13bf 500
35.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamefir mefir

August 24 2016

mikaneko
9176 95f7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLalli Lalli
mikaneko
mikaneko
2583 c8c8 500
Reposted fromBraveman Braveman viaunknown6 unknown6
mikaneko
4725 b84f 500

August 16 2016

3641 9abe 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaburnmyshadow burnmyshadow
mikaneko
6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
0671 aaaf 500

distractful:

Taxi Driver (1976)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaxvou xvou
mikaneko
Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem
— Tadeusz Różewicz

August 13 2016

mikaneko
0088 077f
Reposted fromtereska tereska viaDontworry Dontworry
mikaneko
7285 2784 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaviee aviee
mikaneko
Od jutra będę smutna, 
Od jutra, nie od dziś. 
I każdego dnia, choćby nie wiem jak był smutny... 
Powiem: 
Od jutra będę smutna, 
Nie od dziś...
— wiersz żydowskiej dziewczynki na ścianie getta
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaundonee undonee
mikaneko

August 06 2016

mikaneko
5763 be8e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialadies-warriors ladies-warriors

August 05 2016

mikaneko
4568 3748 500
Reposted fromlaStern laStern viaasylopath asylopath
mikaneko
Na pamięć znam ­już Twoją nieob­ecność.

August 04 2016

mikaneko
nie miałem planów.
nie miałem pojęcia
co robię
dokąd
zmierzam,
świat był dziwnym i
dokuczliwym
miejscem.
— Bukowski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazabka zabka
mikaneko
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaklaceha klaceha

July 30 2016

mikaneko
6932 49e5
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl