Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

mikaneko

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 

nie zapomnę (...)

— bo boli
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazupson zupson
mikaneko
mikaneko
5467 2668 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaxvou xvou
mikaneko
grafika flowers, nature, and beautiful
Reposted fromweightless weightless viafatu fatu
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski ‘Kamień na kamieniu’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viafatu fatu
mikaneko
mikaneko
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

September 23 2016

mikaneko

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamadinsane madinsane
mikaneko
4940 d530
Reposted frombluuu bluuu viamadinsane madinsane
mikaneko
8146 f533
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu

September 20 2016

mikaneko
Play fullscreen
"And I try...
And I try but it feels like wasting.."
mikaneko
Reposted fromoctober84 october84
mikaneko
Na środkach przeciwbólowych,
na środkach antyalergicznych,
na środkach antydepresyjnych,
na środkach uspokajających,
na środkach nasennych,
na środkach antykoncepcyjnych

jakoś dożyjemy śmierci,
jakoś doczekamy śmierci.
— Towary Zastępcze - Środki
Reposted frombroszka broszka viamadinsane madinsane
mikaneko
4940 d530
Reposted frombluuu bluuu viamadinsane madinsane

September 12 2016

mikaneko
1928 7f02
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaxvou xvou
mikaneko
Whatever you do, don’t run back to what broke you.
— Frank Ocean
Reposted fromumorusana umorusana viaxvou xvou

August 26 2016

mikaneko
8155 13bf 500
35.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viamefir mefir

August 24 2016

mikaneko
9176 95f7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLalli Lalli
mikaneko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl